CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

1. GIỚI THIỆU VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1 GIỚI THIỆU

-    Chào mừng bạn đến với Dịch vụ của REGZ được được vận hành bởi Công ty cổ phần REGZ GAMES. REGZ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với các trò chơi của REGZ (“Games”), website và ứng dụng di động của chúng tôi (“Nền tảng”) (chúng tôi nói đến các Games, Nền tảng và các dịch vụ khác như được mô tả trong Điều khoản sử dụng Dịch vụ gọi chung là "các Dịch Vụ"). Người dùng có nghĩa là người đăng ký tài khoản với chúng tôi hoặc người sử dụng hoặc truy cập vào các Dịch Vụ (gọi chung và gọi riêng là “Các Người Dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”).

-    Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật") được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Chính sách bảo mật này cũng được thiết kế để hỗ trợ người dùng của chúng tôi sống ở Liên minh Châu Âu (“EU”) hiểu các quyền bảo mật dữ liệu hiện hành của họ theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châuu khi họ sử dụng các Dịch vụ. Các điều khoản viết hoa được sử dụng trong Chính sách bảo mật này mà không được định nghĩa khác đã được giải thích trong Điều khoản Dịch vụ của REGZ.

- "Dữ Liệu Cá Nhân" hay "dữ liệu cá nhân" có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

- Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Trang Web, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây.

- NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP TRÒ CHƠI HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Trang Web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.

1.2 GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- REGZ.VN là cổng thông tin trực tuyến cung cấp đến người dùng Internet các dịch vụ nội dung phong phú và đa dạng.

- REGZ là dịch vụ cho phép người dùng tạo ra một tài khoản dùng chung cho các dịch vụ được cung cấp bởi Cổng thông tin REGZ.VN và các website đăng ký trở thành thành viên của REGZ. Sử dụng dịch vụ REGZ bạn không cần phải đăng ký và đăng nhập nhiều lần với nhiều tài khoản tại các site khác nhau, đồng thời thông tin cá nhân của bạn được quản lý tại một địa chỉ duy nhất.

- “Người Sử Dụng” là một cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Hệ Thống để thực hiện dịch vụ.

- Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

- Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản REGZ.

- ID REGZ: là tài khoản để truy cập sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của REGZ.VN

- Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm

2. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ SỬA ĐỔI

Với tư cách thành viên sử dụng các dịch vụ REGZ, bạn buộc phải tuân thủ một cách nghiêm túc các nguyên tắc của REGZ.

a)     Người đứng tên đăng ký tài khoản sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động của tài khoản do mình sở hữu thực hiện trên hệ thống website và các sản phẩm của REGZ.

b)   REGZ không chấp nhận bất cứ thông tin nào đi ngược lại với thuần phong mĩ tục, pháp luật và văn hoá Việt Nam, đi ngược lại đường lối của nhà nước CHXHCN Việt Nam, không được phép lưu truyền các sản phẩm phần mềm không có hoặc không rõ nguồn gốc về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

c)     REGZ có thể tự cắt bỏ những nội dung của thành viên nếu không phù hợp với nội dung sinh hoạt hay quy định của REGZ, bất cứ thông tin nào của bạn thuộc loại cá nhân khi đăng ký sẽ đều được giữ bí mật (theo những điều khoản của REGZ) tuy nhiên chúng tôi sẽ buộc phải thông báo những thông tin này cho các cơ quan pháp luật khi cần thiết.

d)   Những hành vi phá hoại, gây tổn hại đến hệ thống ảnh hưởng đến bộ mặt của REGZ hay cơ sở vật chất nếu bị phát hiện sẽ bị truy tố và xử lý trước pháp luật.

e)     Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, REGZ  không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Điều khoản sử dụng REGZ có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. REGZ sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

f)      Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

3. KHI NÀO REGZ SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

·          Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ, Trò Chơi hoặc Trang Web của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;

·          Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

·          Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

·          Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;

·          Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Trò Chơi hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Trò Chơi hoặc Trang Web của chúng tôi;

·          Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua trang Trò Chơi hoặc Trang Web của chúng tôi;

·          Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;

·          Khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, game hoặc các sự kiện theo game;

·          Trong quá trình bạn chơi game; và khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

·          Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

4. REGZ SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

Dữ liệu cá nhân mà REGZ có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

· Họ tên;

· Địa chỉ email;

· Ngày sinh;

·Địa chỉ thanh toán;

·Số điện thoại;

· Giới tính;

· Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ của chúng tôi.

· Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi như thế nào; và

· Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được bạn cung cấp.

Nếu bạn đăng nhập để trở thành Người sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi sử dụng tài khoản mạng xã hội của Bạn (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản Mạng Xã hội của bạn hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội REGZ nào, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp một cách tự nguyên cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của Bạn tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.

Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi. Có thể tìm thấy thêm thông tin về nội dung trong mục "Bạn có thể rút lại sự cho phép xóa tên, yêu cầu truy cập hoặc điều chỉnh thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách nào?" dưới đây. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ. Ví dụ như dịch vụ xác định vị trí sẽ không hoạt động nếu bạn không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của bạn

5. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

a. Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ web ghi lại khi bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà bạn đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Trò Chơi và Trang Web của chúng tôi như thế nào.

b. Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, …. Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà bạn yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến bạn dựa trên vị trí của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn cho các Người sử dụng khác như là một phần của các Dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của chúng tôi. Đối với phần lớn các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu bạn có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của bạn, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

6. COOKIES

a. Đôi khi chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được cho phép và các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi. Các tính năng này sẽ giúp chúng tôi cải thiện Trang Web, Games và Các Dịch Vụ chúng tôi cung cấp, giúp chúng tôi đề xuất các dịch vụ và tính năng mới, và/hoặc cho phép chúng tôi và các đối tác quảng cáo của chúng tôi cung cấp các nội dung có liên quan hơn đến bạn, thông qua các hoạt động tiếp thị lại, phù hợp với các quy định của pháp luật. “Cookie” là mã định danh mà chúng tôi chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn có chứa dữ liệu ghi lại về máy tính hoặc thiết bị của bạn, cách thức và thời điểm Dịch vụ hoặc trang web được sử dụng hoặc truy cập, bởi bao nhiêu người và các hoạt động khác trong trang Web và Games. Chúng tôi có thể liên kết các thông tin Cookie với dữ liệu cá nhân. Cookies cũng có thể liên kết đến thông tin về những mặt hàng bạn đã chọn để mua, các trang bạn đã xem hoặc các trò chơi bạn đã chơi. Tùy thuộc vào các Dịch vụ liên quan, thông tin này có thể được sử dụng để theo dõi giỏ hàng của bạn để cung cấp nội dung cụ thể về sở thích của bạn, để cho phép chúng tôi hoặc các đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi phân phát quảng cáo thông qua Dịch vụ hoặc trên các trang web trên internet và để giám sát việc sử dụng Dịch vụ.

b. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie hoặc cảnh báo web bằng cách chọn cài đặt thích hợp hoặc điều chỉnh tùy chọn của bạn trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của Trang web, Trò chơi hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

c. Bạn cũng có thể chọn không tham gia các quảng cáo được cá nhân hóa trên một số ứng dụng di động bằng cách làm theo hướng dẫn dành cho Android và iOS.

7. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

a. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

b. Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

c.Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ, Trang Web và các Trò Chơi của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, các sở thích của bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

d.  Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

e. Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;

f. Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

g.Để nhận dạng và/hoặc xác minh;

h. Để duy trì và quản lý và cải thiện bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác để hỗ trợ Dịch Vụ, bao gồm khắc phục sự cố, báo cáo hoặc giải quyết bất kỳ vấn đề nào (ví dụ: phản hồi lỗi hoặc báo cáo sự cố) có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Games và/hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

i.  Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;

j. Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

k. Để cho phép các người dùng khác tương tác, giao tiếp hoặc liên lạc với bạn, bao gồm để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét về bạn thông qua Games hoặc Nền tảng;

l. Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

m.  Để cho phép quảng cáo, các hoạt động kiểm tra và khảo sát khác (thông qua các bản khảo sát ngoại tuyến và trực tuyến, bao gồm cả trên các nền tảng của các bên thứ ba (ví dụ Google Forms), ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của REGZ;

n.Vì mục đích tiếp thị và quảng cáo với mọi hoạt động quảng cáo phù hợp với pháp luật hiện hành, và trong trường hợp này, để giới thiệu những sản phẩm và/hoặc dịch vụ tương ứng với sở thích của bạn, để gửi cho bạn qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau (bao gồm emails và tin nhắn) các thông tin và tài liệu tiếp thị và khuyến mại liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà REGZ có thể hợp tác hoặc liên kết) mà REGZ (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty có liên quan của nó) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin và/hoặc tài liệu tiếp thị từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi;

o.Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành nào và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

p. Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;

q. Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;

r. Để kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của REGZ;

s.Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ Điều khoản dịch vụ của Chúng tôi, hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;

t. Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;

u. Để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến REGZ như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của REGZ như một bên tham gia hoặc liên quan đến REGZ và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của REGZ như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. "Giao dịch tài sản kinh doanh" là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc

v. Để xác minh tư cách của bạn và/hoặc gửi đơn đăng ký/yêu cầu của bạn khi bạn đăng ký tham gia vào các cuộc thi, sự kiện hoặc giải đấu cụ thể và để trao cho bạn phần thưởng nếu có; và

w.  Bất kỳ mục đích nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các mục đích mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn. (gọi chung là “Các Mục Đích”)

Bạn xác nhận, cho phép và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ và tiết lộ thông tin Tài khoản và Nội dung của bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo lệnh của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với REGZ hoặc các chi nhánh của REGZ hoặc với lý do chính đáng REGZ tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và chính đáng để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với REGZ hoặc các chi nhánh có liên quan của REGZ; (c) thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chính sách Bảo mật này; (d) phản hồi bất kỳ khiếu nại nào du cho là nguy cơ hoặc đang xảy ra trên thực tế để chống lại REGZ hoặc các chi nhánh có liên quan hoặc khiếu nại khác rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (e) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; hoặc (f) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân củaREGZ hoặc các chi nhánh có liên quan, người dùng và / hoặc công chúng.

Vì Các Mục Đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

8. REGZ BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO

a.Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật và kiểm soát vận hành khác nhau và chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.

b. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng Trang Web, Trò chơi và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc được rút lại, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy theo luật áp dụng, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

9. REGZ CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ NGƯỜI TRUY CẬP HAY KHÔNG?

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải sử dụng, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác có thể ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thay mặt chúng tôi hoặc khác, vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Các bên thứ ba như thế bao gồm:

a. Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của chúng tôi;

b. Người sử dụng dịch vụ khác của chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ và cho một hoặc nhiều mục đích đã nêu ở trên;

c. Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, đối tác phát triển games của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tài chính, đối tác quảng cáo và tiếp thị, công ty công nghệ thông tin, các đối tác phát triển game, các công ty công nghệ thông tin, và trung tâm dữ liệu;

d. Các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với REGZ hoặc nếu được cho phép theo mục 6.2;

e. Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của REGZ, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân REGZ lưu giữ về người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà REGZ hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; và

f. Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các mục đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích

Chúng tôi có thể, bên cạnh những hoạt động khác, tiết lộ lịch sử chơi trò chơi của bạn và/hoặc tiết lộ hồ sơ cho thấy trò chơi nào đã được xem hoặc truy cập bằng địa chỉ IP nào. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin thống kê và nhân khẩu học về người dùng của chúng tôi và việc họ sử dụng Dịch vụ với các đối tác quảng cáo và nhà cung cấp bên thứ ba về quảng cáo, tiếp thị lại và các chương trình khác theo luật hiện hành

Ngoài ra, bạn có thể chọn xuất thông tin hoạt động người dùng của bạn dưới dạng thông tin RSS feed có thể được đăng ký nhận bởi những người dùng khác, có thể gồm có thông tin về việc bạn chơi game, cài đặt game, kết nối với người dùng khác và thông tin khác về hoạt động tài khoản của bạn được công bố như thông tin mới (feed) trên Trang Web hoặc Trò chơi.

Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng.

Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên trang web, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở khi trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc phức tạp của các nội dung có độc không phải lỗi của chúng tôi.

10. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM (TRỪ TRẺ EM ĐANG SINH SỐNG TẠI CHÂU ÂU- EU)

 Các Dịch Vụ của Chúng tôi rất đa dạng và cung ứng cho nhiều đối tượng với nhiều độ tuổi khác nhau. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, việc tạo tài khoản, sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi cần được sự cho phép và giám sát của cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 14 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo trẻ dưới 14 tuổi mà mình đang giám hộ không tự đăng ký tài khoản để sử dụng Các Dịch Vụ và/hoặc cung cấp các thông tin cá nhân của trẻ cho Chúng tôi mà không có sự giám sát, đồng ý của cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Trong trường hợp thông tin cá nhân của của trẻ em dưới 14 tuổi do cha/mẹ hoặc giám hộ được cung cấp cho Chúng tôi, hoặc cha/mẹ, người giám hộ đồng ý cung cấp thông tin của trẻ cho Chúng tôi thì cha/mẹ hoặc người giám hộ theo đây đồng ý với việc xử lý, sử dụng thông tin của trẻ em dưới 14 tuổi có liên quan, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách này thay mặt cho người được giám hộ. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi cho là đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 14 tuổi

11. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

a.Trang web và Trò chơi của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào thiết bị của bạn, để giúp trang web phân tích cách thức người dùng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

b.Trang Web và Trò Chơi của Chúng tôi có thể sử dụng ADJUST, một nền tảng ứng dụng tiếp thị được cung cấp bởi Adjust GmbH. ("ADJUST "). ADJUST sử dụng bộ SDK (Software Development Kit) được đặt vào thiết bị của Bạn để giúp Chúng tôi theo dõi và tối ưu hóa việc cung ứng Các Dịch Vụ đến cho Bạn. Thông tin được tạo bởi SDK về việc Bạn sử dụng ứng dụng của Chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP của Bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi ADJUST trên các máy chủ đặt trên toàn cầu. ADJUST sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động của ứng dụng dành cho các nhà phát triển, vận hành ứng dụng và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của ứng dụng và việc sử dụng Internet. ADJUST cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt ADJUST. ADJUST sẽ không liên kết địa chỉ IP của Bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà ADJUST nắm giữ.

c. Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể thỉnh thoảng cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho bạn sử dụng trên hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của bạn, Địa Chỉ IP của thiết bị của bạn hoặc thông tin khác chẳng hạn như game bạn đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie nào trước đây bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của REGZ. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.

12. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

a.CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi bạn đặt hàng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.

b. Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Trang Web hoặc Trò chơi. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các trang web bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Trang Web hoặc Trò chơi của chúng tôi) có thể không được nhận bởi chúng tôi.

c. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web được liên kết này. Những trang web được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Trang Web và Trò chơi của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nếu một trang web cụ thể không hoạt động).

13. REGZ SẼ CHUYỂN THÔNG TIN CỦA BẠN RA NƯỚC NGOÀI?

Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn. REGZ sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Chính sách này. Bằng cách chấp nhận Chính sách này, bạn đồng ý với việc chuyển qua biên giới thông tin của bạn tới bất kỳ quốc gia nào nơi đặt các chi nhánh, nhà phát triển, máy chủ và/hoặc cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Trong hầu hết các trường hợp, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý tại Việt Nam, nơi đặt các trung tâm dữ liệu và các máy chủ của chúng tôi hoạt động. Vì các khu vực pháp lý khác nhau có thể có các yêu cầu bảo vệ dữ liệu khác nhau, chúng tôi thực hiện các bước để triển khai các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về việc chuyển ra khỏi Liên minh Châu Âu, dữ liệu cá nhân và / hoặc thông tin liên quan đến người dùng ở Liên minh Châu Âu trong phần có tiêu đề "Quy định bổ sung chỉ dành cho người dùng ở Liên minh Châu Âu".

14. BẠN CÓ THỂ RÚT TÊN, XÓA TÊN, YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

a. RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email hotro@regz.vn. Chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho bạn, và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi.

b. YÊU CẦU TRUY CẬP ĐẾN HOẶC SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc nhãn trên Nền tảng hoặc Games. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu của bạn. Vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi email cho Nhân viên Quản lý Dữ liệu của chúng tôi. Ngoài ra, nếu luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào đã nhận hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn về việc chỉnh sửa đó.

Khi được luật hiện hành cho phép, chúng tôi có quyền từ chối một số yêu cầu nhất định và/hoặc có thể tính phí hợp lý cho việc xử lý và xử lý các yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và sẽ cung cấp cho bạn ước tính bằng văn bản về bất kỳ khoản phí nào có thể được áp dụng. Theo luật hiện hành, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân được yêu cầu trong một thời gian hợp lý sau khi bạn thanh toán các khoản phí này.

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản qua email đến Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi. Theo pháp luật hiện hành, chúng tôi bảo lưu quyền chỉ phản hồi về các dữ liệu phù hợp với yêu cầu đã được nộp cho chúng tôi phù hợp với Chính sách này.

15. CÁC QUYỀN LỢI KHÁC CỦA NGƯỜI DÙNG

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CHỈ ÁP DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG TẠI LIÊN MINH CHÂU ÂU EU

a. Các quy định trong Phần này chỉ áp dụng nếu bạn là người dùng ở EU. Các điều khoản này được ưu tiên hơn bất kỳ điều khoản nào không nhất quán trong phần còn lại của Chính sách quyền riêng tư này.

b.Tính linh động

c. Bạn có quyền lấy từ chúng tôi Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đây và được chúng tôi xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy và có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển những Dữ liệu Cá nhân đó cho một bên khác. Nếu bạn muốn chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân cho một bên khác, vui lòng đảm bảo bạn nêu chi tiết về bên đó và lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể làm như vậy khi điều đó khả thi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân hoặc quá trình xử lý của Dữ liệu đó khi bên thứ ba nhận được. Chúng tôi cũng có thể không cung cấp cho bạn một số Dữ liệu cá nhân nhất định nếu việc cung cấp dữ liệu đó sẽ ảnh hưởng đến quyền của người khác (ví dụ: khi việc cung cấp Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn sẽ tiết lộ thông tin về người khác).

d. Tẩy xóa

o   Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang giữ về bạn trong các trường hợp sau:

o   Bạn tin rằng việc chúng tôi giữ những Dữ liệu cá nhân đó về bạn là không còn cần thiết nữa;

o   Chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn trên cơ sở sự đồng ý của bạn và bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình và không có căn cứ nào khác để chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân;

o   Chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bạn phản đối việc xử lý như vậy. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi chi tiết về lý do của bạn để chúng tôi có thể đánh giá xem liệu chúng tôi có quan tâm quá mức đến việc xử lý và lưu giữ Dữ liệu Cá nhân đó hay không;

o   Bạn không còn muốn chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn để gửi cho bạn các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt, tiếp thị và rút thăm may mắn; và/hoặc

o   Bạn tin rằng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn đang được chúng tôi xử lý một cách bất hợp pháp.

Vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về lý do bạn yêu cầu để hỗ trợ chúng tôi xác định xem bạn có cơ sở hợp lệ để tẩy xóa thông tin đó hay không. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân nếu có căn cứ hợp lệ theo luật hiện hành để chúng tôi làm như vậy (ví dụ: để thực hiện hoặc chống lại các khiếu nại pháp lý, trong đó chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc quyền lưu giữ một số thông tin nhất định, quyền tự do ngôn luận, v.v...) nhưng chúng tôi sẽ cho bạn biết khi có các trường hợp này. Xin lưu ý rằng sau khi xóa Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi có thể không thể cung cấp cùng một mức độ dịch vụ cho bạn vì chúng tôi sẽ không biết về các tùy chọn của bạn và trong một số trường hợp, các dịch vụ của chúng tôi có thể không còn khả dụng với bạn nữa.

e. Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn, hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của luật hiện hành, chẳng hạn như luật thuế và kế toán, hoặc để thực hiện hoặc chống lại các yêu cầu pháp lý. Nếu bạn đưa ra yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân 3 của mình và chúng tôi xác định rằng có cơ sở hợp lệ cho yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng xóa Dữ liệu Cá nhân trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn yêu cầu hoặc thông báo cho bạn nếu sẽ mất nhiều thời gian hơn.

f.Phản đối việc lập hồ sơ và tiếp thị có mục tiêu

Bất cứ lúc nào, bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân về bạn để gửi cho bạn các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt và thông điệp tiếp thị, bao gồm cả nơi chúng tôi xây dựng hồ sơ cho các mục đích đó và chúng tôi sẽ ngừng xử lý Dữ liệu Cá nhân cho mục đích đó. Vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về lý do bạn yêu cầu để hỗ trợ chúng tôi xác định xem bạn có cơ sở hợp lệ để phản đối hay không. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân nếu có căn cứ hợp lệ theo luật để chúng tôi làm như vậy.

g. Giới hạn của việc xử lý thông tin cho mục đích lưu trữ

o   Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn chỉ cho mục đích lưu trữ, khi:

o   Bạn tin rằng Dữ liệu Cá nhân là không chính xác, trong khoảng thời gian cần thiết để chúng tôi xác minh xem Dữ liệu Cá nhân có chính xác hay không;

o   Chúng tôi muốn xóa Dữ liệu cá nhân nhưng thay vì đó bạn muốn chúng tôi lưu trữ;

o   Chúng tôi muốn xóa Dữ liệu Cá nhân vì nó không còn cần thiết cho các mục đích của chúng tôi nhưng bạn yêu cầu nó được lưu trữ để thiết lập, thực hiện hoặc chống lại các khiếu nại pháp lý; hoặc

o   Bạn đã phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bạn muốn chúng tôi ngừng xử lý Dữ liệu Cá nhân trong khi chúng tôi xác định xem liệu chúng tôi có quan tâm quá mức đến việc xử lý và lưu giữ Dữ liệu Cá nhân đó hay không.

h.Chuyển Dữ liệu cá nhân ra ngoài Liên minh Châu Âu EU

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển ra bên ngoài Liên minh Châu Âu. Chúng tôi thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng người nhận Dữ liệu cá nhân của bạn phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và chúng tôi thực hiện các biện pháp, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng thích hợp để đảm bảo rằng những người nhận chuyển giao đó bảo vệ và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo tất cả các luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành

i. Thông tin về trẻ em

Dịch vụ không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi sống ở Liên minh Châu Âu. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc duy trì bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân nào từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi sống ở Liên minh Châu Âu, cũng như bất kỳ phần nào trên Trang web, Trò chơi hoặc Dịch vụ khác của chúng tôi hướng đến trẻ em dưới tuổi 16 người ở EU. Chúng tôi sẽ đóng bất kỳ tài khoản nào được sử dụng riêng bởi những trẻ em đó và sẽ xóa và / hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi tin rằng đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 16 tuổi sống ở Liên minh Châu Âu.

·       THÔNG BÁO BỔ SUNG DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG MÀ DỮ LIỆU CỦA HỌ CHỊU ÁP DỤNG CỦA LUẬT CALIFORNIA

Vì mục đích của Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (“CCPA”), chúng tôi không “bán” thông tin cá nhân và trong mười hai tháng trước ngày Chính sách này có hiệu lực, không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng của chúng tôi, như được định nghĩa theo CCPA. Luật “Shine the Light” của California cũng cho phép cư dân của California trong một số trường hợp có quyền chọn không chia sẻ một số loại thông tin cá nhân (như được định nghĩa trong luật Shine the Light) với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ.

Thông tin cá nhân mà REGZ thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ và đã thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ từ người dùng như quy định ở trên trong mười hai tháng trước ngày Chính sách này có hiệu lực, có thể bao gồm thông tin cá nhân như được định nghĩa theo CCPA , tùy thuộc vào cách bạn đã truy cập Trang web và tương tác với chúng tôi.

Theo CCPA hoặc luật hiện hành khác, bạn có thể có quyền: (i) yêu cầu xác nhận liệu chúng tôi có đang xử lý thông tin cá nhân của bạn hay không; (ii) có được quyền truy cập hoặc bản sao thông tin cá nhân của bạn; (iii) nhận một bản sao điện tử của thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi gửi thông tin đó cho một công ty khác; (iv) hạn chế việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm quyền chọn tham gia hoặc từ chối bán thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, tùy thuộc vào luật hiện hành; (v) tìm cách chỉnh sửa hoặc sửa đổi thông tin cá nhân không chính xác, không trung thực, không đầy đủ hoặc được xử lý không đúng cách; và (vi) yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn do REGZ nắm giữ, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo quy định bên dưới bằng cách gửi email đến Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu đó theo luật hiện hành. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi có thể cần thực hiện các bước để xác minh danh tính của bạn trước khi thực hiện yêu cầu của bạn. Nếu bạn là cư dân California, bạn có quyền không bị chúng tôi đối xử phân biệt đối xử để thực hiện các quyền của bạn do CCPA trao.

16. THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, băn khoăn hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ hotro@regz.vn